เทศบาลตำบลแม่ลาว


แม่ลาวเมืองน่าอยู่ มู่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล นำประชาพัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง


โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 10 ครั้ง)
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 8 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 (เข้าชม 17 ครั้ง)
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 (เข้าชม 11 ครั้ง)
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 10 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (เข้าชม 26 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (เข้าชม 256 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (เข้าชม 59 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าชม 432 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เข้าชม 177 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมห้อ (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องน (เข้าชม 31 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จัง (เข้าชม 24 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพ้อมห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน บริเวณสำน (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง-โครงการอ (เข้าชม 24 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง-โครงการป (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้า (เข้าชม 52 ครั้ง)
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล (เข้าชม 29 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 148 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 163 ครั้ง)
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 7 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในตะกร้า (เข้าชม 287 ครั้ง)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จฯ (เข้าชม 277 ครั้ง)
วันปิยมหาราช 2559 (เข้าชม 221 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อ (เข้าชม 767 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด

  รถเช่าเชียงราย ราคาถูก.. 2
  ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่.. 3
  Mators เราคือผู้ให้บริการ ฟร.. 18
  Mators เราคือผู้ให้บริการ ฟร.. 9
  สอบถามตำแหน่งว่าง.. 905

นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาวเทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย