เทศบาลตำบลแม่ลาว


แม่ลาวเมืองน่าอยู่ มู่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล นำประชาพัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง


ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำวันที (เข้าชม 13 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ลาว เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต (เข้าชม 13 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (เข้าชม 24 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (เข้าชม 24 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (เข้าชม 41 ครั้ง)
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9 (เข้าชม 110 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9 (เข้าชม 94 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (เข้าชม 102 ครั้ง)
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 58 ครั้ง)
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 54 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรงซ่อมแซม (เข้าชม 27 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการจ้างเหมาปรับปรงซ่อมแซมถนนคสลแล (เข้าชม 29 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมา (เข้าชม 23 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -จ้างเหมา (เข้าชม 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมปรับพื้นที่บ (เข้าชม 141 ครั้ง)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลา (เข้าชม 129 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (เข้าชม 195 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมปรับพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ม.1 ต. (เข้าชม 126 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมปรับพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ม.1 ต.ดงมะด (เข้าชม 123 ครั้ง)
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 957 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในตะกร้า (เข้าชม 530 ครั้ง)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จฯ (เข้าชม 443 ครั้ง)
วันปิยมหาราช 2559 (เข้าชม 360 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อ (เข้าชม 1279 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด

  สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ ..   39
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใ.. 40
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลัก.. 120
  สอบถามตำแหน่งว่าง.. 969

นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย