เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลแม่ลาว


แม่ลาวเมืองน่าอยู่ มู่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล นำประชาพัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (เข้าชม 13 ครั้ง)
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9 (เข้าชม 85 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9 (เข้าชม 68 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (เข้าชม 79 ครั้ง)
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 31 ครั้ง)
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 26 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 (เข้าชม 33 ครั้ง)
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 (เข้าชม 26 ครั้ง)
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 100 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (เข้าชม 127 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมปรับพื้นที่บ (เข้าชม 22 ครั้ง)
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลา (เข้าชม 21 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (เข้าชม 78 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมปรับพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ม.1 ต. (เข้าชม 19 ครั้ง)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมปรับพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ม.1 ต.ดงมะด (เข้าชม 18 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมห้อ (เข้าชม 115 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องน (เข้าชม 124 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จัง (เข้าชม 113 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพ้อมห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน บริเวณสำน (เข้าชม 115 ครั้ง)
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 39 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในตะกร้า (เข้าชม 467 ครั้ง)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จฯ (เข้าชม 302 ครั้ง)
วันปิยมหาราช 2559 (เข้าชม 240 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อ (เข้าชม 808 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด

  Mators ฟรี โบนัส.. 3
  โรงงานผลิต ดัดแปลง จำหน่.. 24
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใ.. 15
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลัก.. 82
  รถเช่าเชียงราย ราคาถูก.. 27
  สอบถามตำแหน่งว่าง.. 928

นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาวเทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย