กิจกรรมเทศบาล
นายกแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา