กิจกรรมเทศบาล
การนำส่งขยะอันตราย

วันที่ 23 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ลาว ได้นำขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมจากชุมชน จำนวน 827 กิโลกรัม ไปส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิธีการต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา