รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1(1)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
รายงานการประชุมสภาวสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สม้ยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา