การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา