แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 2564

: รายงานการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

: สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำ 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

: รายงานการใช้จ่ายงินไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

: รายงานการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

งบแสดงผลการดำเนินงาน

: งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

: งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

: สรุปผลการดำเนินงานการจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินปี2562
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2562ไตรมาส1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 ไตรมาส2
ปีงบประมาณ 2561
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2561ไตรมาส1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2561
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2561
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2561ไตรมาส2
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2561ไตรมาส3
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2561ไตรมาส 4
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2562ไตรมาส2
  • แผนการใช้จ่ายเงินปี2562ไตรมาส3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา