แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563

แผนพัฒนาพัฒนาสี่ปี 2561-2564

แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา