เทศบาลตำบลแม่ลาว


แม่ลาวเมืองน่าอยู่ มู่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล นำประชาพัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าชม 50 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เข้าชม 41 ครั้ง)
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมโครงการ (เข้าชม 55 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมโครงการ (เข้าชม 55 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมโครงการ (เข้าชม 75 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2560 (เข้าชม 71 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2560 (เข้าชม 85 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เข้าชม 70 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (เข้าชม 69 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เข้าชม 67 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 15 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 18 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 22 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก (เข้าชม 24 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรี (เข้าชม 16 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ก่อสร้างถังน้ำใส (เข้าชม 60 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงซ่อมแซมถ (เข้าชม 47 ครั้ง)
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว หมู่ที่ 1, 4 และหมู่ที่ 19 (เข้าชม 53 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เข้าชม 60 ครั้ง)
การจัดทำแผน และการรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เข้าชม 45 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในตะกร้า (เข้าชม 94 ครั้ง)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จฯ (เข้าชม 228 ครั้ง)
วันปิยมหาราช 2559 (เข้าชม 172 ครั้ง)
กิจกรรมวันพ่อ (เข้าชม 655 ครั้ง)
กิจกรรมเทศมหาชาติ (เข้าชม 611 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด

  การแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬ..   2
  ((ใหม่))ชุดติวสอบ +++ เจ้าพนั.. 29
  (NEW)หนังสือสอบ นักวิชาการพ.. 20
  **แนวข้อสอบ** วิศวกรปฏิบัต.. 18
  รวมเฉลย !! แนวข้อสอบ นักจั.. 22
  ฟรีแนวข้อสอบเก่า นักวิช.. 19
  (((+++โรคปวดข้อ ขา หายทรมาน ค.. 19
  ((หนังสือสอบ))+ก่อนสอบ นักท.. 19
  อ่านก่อนใคร+แนวข้อสอบ นั.. 21
  คลิก+แนวข้อสอบ นักทรัพยา.. 21

นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาวเทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย