เทศบาลตำบลแม่ลาว


แม่ลาวเมืองน่าอยู่ มู่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล นำประชาพัฒนา สู่เศรษฐกิจพอเพียง


การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบปร (เข้าชม 248 ครั้ง)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา (เข้าชม 144 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ Line official Teen Club (เข้าชม 163 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว (เข้าชม 166 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (เข้าชม 209 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล (เข้าชม 208 ครั้ง)
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง (เข้าชม 146 ครั้ง)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้มี (เข้าชม 160 ครั้ง)
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 (เข้าชม 155 ครั้ง)
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 (เข้าชม 172 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ออกกำลั (เข้าชม 118 ครั้ง)
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ออกกำลังกายในร่ม สนามกีฬาเทศบ (เข้าชม 152 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (เข้าชม 126 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) (เข้าชม 159 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (เข้าชม 145 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เข้าชม 164 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกคอ (เข้าชม 156 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกคอ (เข้าชม 165 ครั้ง)
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ (เข้าชม 152 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.3 (เข้าชม 194 ครั้ง)
การนำส่งขยะอันตราย (เข้าชม 172 ครั้ง)
สรุปผลการตรวจประเมินชุมชนสะอาด (เข้าชม 284 ครั้ง)
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประกวดการจัดการ (เข้าชม 131 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก้ประชาชน ประจำปี (เข้าชม 1101 ครั้ง)
นายกแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง (เข้าชม 268 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด

  สวัสดีครับหัวหน้า.. 14
  สอบถามตำแหน่งว่างครับ.. 231
  จำหน่าย ข้องอ ข้อต่อ วาล์..   176
  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเ.. 284
  สอบถาม ตำแหน่งเจ้างพนัก.. 619นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว
ที่อยู่ 75 หมู่ 19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
เบอร์โทร 0818852796
อีเมล์
เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา