ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำวันที

                  ด้วย  เทศบาลตำบลแ

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ลาว เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ลาวจะดำเนินการจ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่  9 จึงได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ราคาก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ลาว

บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ป

ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเทศบาลตำบลแม่ลาว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย