ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบปร
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี2564
ประชาสัมพันธ์ Line official Teen Club

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อทะเบีย
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้มี
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 Next »

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา