ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้า
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง -โครงการก
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ก่อสร้างถังน้ำใส
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับปรุงซ่อมแซมถ
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว หมู่ที่ 1, 4 และหมู่ที่ 19
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 Next »

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย