เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 26 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   โพสเมื่อ 07 ส.ค. 2561
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9   โพสเมื่อ 05 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 9  โพสเมื่อ 05 ก.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   โพสเมื่อ 05 ก.ค. 2561
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลแม่ลาว  โพสเมื่อ 19 มิ.ย. 2561
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย