ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 76 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำวันที  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ลาว เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต  โพสเมื่อ 02 ต.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561   โพสเมื่อ 24 ก.ย. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561   โพสเมื่อ 12 ก.ย. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   โพสเมื่อ 07 ส.ค. 2561
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย