ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำวันที

                  ด้วย  เทศบาลตำบลแม่ลาว  จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันที่  7- 8 ธันวาคม  2560  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน พนักงานของเทศบาลตำบลแม่ลาว  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาว ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และควบคุมการผลิตน้ำประปา และการบำรุงรักษาระบบประปา  ตลอดจนบริการกิจการระบบประปา ตลอดจนบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จาการมีน้ำอุปโภค – บริโภค ทีมีคุณภาพ

                   ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่ลาวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 11 ต.ค. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 13 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำวันที  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตําบลแม่ลาว เรื่อง เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต  โพสเมื่อ 02 ต.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561   โพสเมื่อ 24 ก.ย. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561   โพสเมื่อ 12 ก.ย. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   โพสเมื่อ 07 ส.ค. 2561
เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย