กองช่าง
นายสุรศักดิ์ ธรรมขันทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายวรวิทย์ ดอนชัย
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายบูรพัทธ์ วงค์ตินแท่น
นายช่างโยธาอาวุโส
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายชัชฤทธิ์ขัดมูล
คนงานทั่วไป
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวปานระวี มุ้นอินต๊ะ
คนงานกองช่าง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นางสาวไอรดา ท้าวอาวุธ
คนงานกองช่าง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายพงษ์ศักดิ์ คำตุ้ม
คนงานกองช่าง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายจำนงค์ ไชยพรม
คนงานกองช่าง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์
นายพิพัฒน์ กันทะวงค์
คนงานกองช่าง
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล์

เทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร. 053-729689
โทรสาร.053-729115

maelao456@gmail.com
053-729689
ติดตามเรา