กองช่าง
นายมงคล ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายบูรพัทธ์ วงค์ตินแท่น
นายช่างโยธาอาวุโส

เทศบาลตำบลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย